cont Cos

Politica de confidentialitate

Suntem încânta?i de interesul t?u pentru produsele si ofertele noastre. Protec?ia datelor dumneavoastra personale este o prioritate permanenta pentru managementul societatii Morami SRL.

Morami SRL, cu sediul in Homorog, nr 32, telefon 0259.373.474, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. J05/13/2009, CUI RO24932222 (denumita in continuare, „Societatea”/ „Operatorul”) va utiliza cu acordul dumneavoastra urmatoarele date personale pe care ni le transmiteti prin completarea formularului de inregistrare disponibil pe pagina website www.morami.ro : nume, prenume, adresa, numar telefon mobil, e-mail (denumite in continuare „Date personale”), in urmatoarele scopuri: (i) crearea contului dumneavoastra de utilizator al paginii web www.morami.ro , (ii) comunicarea informatiilor necesare procesarii si expedierii comenzilor lansate de catre dumneavoastra prin platforma web www.morami.ro De asemenea, prin inscrierea informatiilor cu caracter personal solicitate in formularul de incriere in cont personal sau a formularului necesar pentru finalizarea comenzii, va exprimati acordul pentru a fi contactat in scopul procesarii comenzilor lansate de catre dumneavoastra pe platforma web www.morami.ro precum si pentru orice comunicare necesara finalizarii si confirmarii primirii expeditiei comenzilor catre dumneavoastra. Prin selectarea butonului “Da” din dreptul prezentei declaratii, va exprimati consimtamantul pentru prelucrarea de catre Societate si destinatarii indicati mai jos, a Datelor personale, in scopurile precizate in prezenta declaratie. Va puteti retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea Datelor personale, selectand butonul „Stergere cont” disponibil in cadrul contului de utilizator creat ca urmare a completarii formularului de inregistrare. Retragerea consimtamantului va presupune implicit stergerea contului de utilizator. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii Datelor personale, efectuata pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Temeiul juridic al prelucrarii Datelor personale este consimtamantul exprimat de dumneavoastra prin bifarea butonului “Da” din dreptul prezentei declaratii.

Societatea va proceda, periodic, la reinnoirea consimtamantului dumneavoastra exprimat prin prezenta declaratie, in situatia in care nu ati decis intre timp sa va retrageti consimtamantul.

Pentru orice informatii suplimentare si neclaritati va puteti adresa domnului Mihai Tarlea la numarul de telefon 0723501157 sau la adresa de e-mail mihai.tarlea@morami.ro, exclusiv in scopurile indicate in cuprinsul prezentei declaratii, Datele dumneavoastra personale vor fi comunicate urmatorilor destinatari:
- Societatea FAN COURIER EXPRESS SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos Fabrica de glucoza 11C, Sectorul 2, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4014/2001, cod fiscal numarul RO13838336, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)
- Societatea URGENT CARGUS S.A., cu sediul in Magurele, Sos. Atomistilor nr. 99-115, Corp C1, judet Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/344/2013, Cod unic de inregistrare RO3541906, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”).
- Compania Nationala ''POSTA ROMANA'' S.A., avand sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/8636/01.09.1998, Cod Unic de Inregistrare RO427410, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)
- Institutii si autoritati publice din Romania.

Pentru transmiterea oricaror solicitari sau exercitarea drepturilor referitoare la Datele personale, persoanele vizate pot contacta Operatorul folosind urmatoarele coordonate:
Societatea Morami SRL, persoana de contact: Mihai Tarlea, adresa: Oradea, Jud Bihor, P-ta Ep. Ignatie Darabant, nr. 1, telefon: 0723501157, email: mihai.tarlea@morami.ro;

Datele dumneavoastra personale aferente inregistrarilor in formularele de creare de cont si de finalizare a comenzilor, vor fi stocate de catre Operator si/sau Imputernicit pentru o perioada nedeterminata, sau pana la solicitarea dumneavoastra de stergere a acestora, dar minim pe perioada necesara procesarii si expedierii comenzilor catre dumneavoastra.

Datele personale inregistrate ca urmare a facturarii si urmaririi incasarii expeditiilor livrate catre dumeavoastra vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc facturarea si incasarea acestora.
La expirarea perioadei de stocare a Datelor personale, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Drepturile persoanelor vizate
In calitatea dumneavoastra de persoana vizata de operatiunile de prelucrare a Datelor personale, presupuse de inscrierea dumneavoastra in formularele de creare de cont si de finalizare a comenzilor lansate de catre dumneavoastra prin platforma web www.morami.ro, va informam ca beneficiati de urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare a Datelor personale, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la Datele personale;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea Datelor personale;
(iv) dreptul de a solicita stergerea Datelor personale;
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii Datelor personale;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii Datelor personale, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitatea Datelor personale;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
(ix) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a Datelor personale inclusiv crearea de profiluri; Pentru mai multe detalii referitoare la modalitatea in care va puteti exercita aceste drepturi, va rugam sa accesati Politica de confidentialitate. Toate persoanele ce si-au completat formularele mentionate mai sus cu datele cu caracter personal solicitate in formularele respective, isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0723501157, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Oradea, jud Bihor, P-ta Ignatie Darabant, nr. 1, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail mihai.tarlea@morami.ro

Daca sunteti de parere ca Societatea Morami S.R.L. nu a prelucrat Datele dumneavoastra personale conform legilor în vigoare aveti dreptul sa depuneti o plângere la Autoritatea Nationala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Intrucat isi pot crea conturi personale si persoanele fizice cu varsta sub 16 ani, in principiu nu vom prelucra si stoca date personale apartinand persoanelor minore. In situatia in care, independent de vointa noastra, Operatorul/ Imputernicitul va primi date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un reprezentant legal al unei persoane minore notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 16 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Va informam ca Operatorul a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator Datelor personale. Obligatii de securitate similare revin si Imputernicitului / Subimputernicitului sau.

Operatorul are dreptul de a modifica Politica de confidentialitate a datelor oricand pe durata detinerii, de catre dumneavoastra, a calitatii de utilizator al contului personal al platformei web www.morami.ro , avand in vedere necesitatea de a implementa masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului, respectiv www.morami.ro.